×

1-кадам

Даарат алууга жүрөгү менен ниет кылат жана айтат:

Би-сми Ллях

Аллахтын ысымы менен

ﺑِﺴْﻢِ ٱﻟﻠّٰﻪِ

2-кадам

Үч жолу колун (алаканын) жууйт, манжалар арасын жакшылап жышыйт.

3-кадам

Үч жолу оозун чайкайт: оң колуна суу алып, аны ууртайт, оозун чайкайт, сууну оозунан чыгарып таштайт.

4-кадам

Үч жолу мурдун чайкайт: оң колуна суу алып, аны болушунча тереңирээк мурдуна тартат, сол колу менен мурдундагы сууну чимкирет. (Ооз-мурунду бир убакта чайкаса да болот)

5-кадам

Бетин жууйт – чекедеги чач чыккан жерден тартып ээкке чейин, кулуктан кулакка чейин бардык жерин жууйт. Суу бардык аймакка жетүүсүнө көңүл буруу зарыл. Бирден үч жолуга чейин жуу уруксат. (Кимдин сакалы бар болсо – өзүнчө суу уучтап, ээгине чачат жана нымдуу манжалары менен сакалын тамырларына чейин тарайт)

6-кадам

Үч жолу колун чыканагы менен кошо жууйт. Колду манжалардын учунан тартып жуу зарыл.

7-кадам

Бир жолу ным колу менен башын сылайт: чекедеги чач чыккан жерден тартып желкеге чейин, анан кайра артка, бир кыймыл менен.

8-кадам

Бир жолу нымдалган сөөмөйү менен кулактын ич жагын сүртөт, бармак менен кулактын арт жагын сүртөт; эки кулак бир убакта сүртүлөт.

9-кадам

Үч жолу буттарын кызыл ашыкка чейин жууйт. Манжаларынын арасына суу өткөзүп жышыйт. Биринчи оң бут, кийин сол бут жуулат.

Намаздын биринчи рекээтин аткаруу

1-кадам

Тик турган акыбалда, чекеси жерге тийчү жерди карап, колун кулагына чейин же ийнинин деңгээлине көтөрүп, айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

2-кадам

Колун төшүнө коюп, оң колун сол колунун үстүнө жайгаштырып, айтат:

Аъуузу билляяхи мина шшайтоони ррожиим

Каргышка калган шайтандан коргосун деп Аллахтан коргоо издейм

ﺃﻋُﻮﺫُ بِاللَّهِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴﻢ

3-кадам

“Фатиха” сүрөсүн окуйт.

 • Копиялоо

 • Которулушу

 • Араб
Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен.
Бисмил-ляяхи ррохмаани ррохиим.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {1}
Ааламдардын Раббиси – Аллахка алкыш-мактоолор болсун! Аль-хамду лил-ляяхи роббиль-ъаалямиин. الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {2} Ал — Ырайымдуу, Мээримдүү. Ар-рохмаани ррохиим. الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {3} Сурак Күндүн падышасы. Маалики йаумид-диин. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ {4} "Жалгыз Сага гана сыйынабыз жана Сенден гана жардам сурайбыз! Иййаакя наъбуду ва иййаакя настаъиин. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {5} (О, Аллах!) Бизди Түз Жолго баштагын! Ихдина ссыроотоль-мустакыым. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {6} Өзүң нээмат (жакшылык) берген адамдардын жолуна (баштагын). (Сениң) каарыңа учурагандардын жана адашкандардын жолуна эмес”. Сыроотол-лязиина анъамта ъаляйхим, гойриль-магдууби ъаляйхим ва ляд-дооооооллиин. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ {7}

4-кадам

Андан соң айтат:

Аамиииин

О, Аллахым, дуама жооп бер!

ﺁﻣِﻴﻦْ

Төмөнкү сүрөлөрдүн кайсынысын болсо да, биринчи же экинчи рекээттерде Фатихадан кийин окуй берсе болот.

“Ихлас” сүрөсү

 • Копиялоо

 • Которулушу

 • Араб
Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен.
Бисмил-ляяхи ррохмаани ррохиим.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
Айт (о, Мухаммед:) «Ал – Аллах жалгыз! Кул хуваллооху ахад قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ {1} Аллах – Сомад (Беймуктаж) Аллооху ссомад اللَّـهُ الصَّمَدُ {2} Ал туубаган жана да туулбаган! Лам йалид ва лам йуулад لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} Жана эч ким Ага тең эмес!» Ва лам йакул-лахуу куфуван ахад وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ {4}

“Фалак” сүрөсү:

 • Копиялоо

 • Которулушу

 • Араб
Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен.
Бисмил-ляяхи ррохмаани ррохиим.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
Айт (о, Мухаммад): «Таңдын Раббисинен коргоо тилеймин: Кул аъуузу би-робби-ль-фаляк  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {1} (Өзү) жараткан (зыяндуу) нерселердин жамандыгынан, миң шарри маа холяк  مِن شَرِّ مَا خَلَقَ {2} Каптап кирген учурдагы (караңгы) түндүн жамандыгынан, ва миң шарри гоосикын изаа вакоб وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {3} Түйүндөргө үйлөгөн сайкырчылардын жамандыгынан, ва миң шарри ннаффаасаати филь-ъукод  وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ {4} Сугун арткан учурда, көрө албаган кишинин жамандыгынан». ва миң шарри хаасидин изаа хасад وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {5}

5-кадам

Тик турган абалда, колдорун кулагына чейин же ийнинин деңгээлине көтөрүп, алакандарын кыбыла тарапка каратып, айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

6-кадам

Белин бүгүп, рукуга барат, катыган абалында үч жолу айтат:

Субхаана Раббийа ль-Ъазыым

Менин Улуу Раббим бардык кемчиликтерден таза

ِﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻲَ ﺍﻟﻌَﻈﻴﻢ

7-кадам

Колдорун кулагына же ийнине чейин көтөрүп, тик туруп бара жатып, айтат:

СамиъаЛлооху ли-ман хамидах

Аллах Аны мактагандарды угат.

ﺳَﻤِﻊَ اللَّهُ ﻟِﻤَﻦْ ﺣَﻤِﺪَﻩُ

8-кадам

Толук түзүлгөн соң, айтат:

Робба-наа ва ля-ка ль-хамд

О, Раббибиз! Бардык мактоолор Сага болсун!

ﺭَﺑَّﻨَﺎ وَ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ

9-кадам

Чекесин жерге тийгизгени, саждага баратып, айтат

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

10-кадам

Мурун жана чеке жерге тийип турушат, манжалар бири-бирине тыгыз жайгашкан акыбалда, кулак же ийиндин деңгээлинде алакан да жерге тийип турат. Чыканак жерге тийбей тургандай болуп билек көтөрүлүп турат. О.э. жерге тизе жана тик коюулган кадамдар тийип турат. Ушул акыбалда үч жолу айтат:

Субхаана Роббийа ль-Аъля

Менин Бийик Раббим бардык кемчиликтерден таза

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأأعْلَي

11-кадам

Башын көтөрүп бара жатып, айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

12-кадам

Сол кадамын жерге төшөп, ага отурат, оң кадамын тик тургузат, оң кадамынын манжаларын кыбыланы каратат. Колдору тизелеринде жайгашат. Ушул акыбалда айтат:

Робби гфир-ли

О, Раббим! Мени кечир!

ﺭبِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ

13-кадам

Кайта бир ирээт сажда жасайт ( 10 -кадамда көрсөтүлгөндөй ). Саждага бара жатып, айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

14-кадам

Сажда акыбалында үч жолу айтат:

Субхаана Роббийа ль-Аъля

Менин Бийик Раббим бардык кемчиликтерден таза

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأأعْلَي

“Фатиха” сүрөсүн окуйт.

1-кадам

Намаз окуучу саждадан тик туруп бара жатып, айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

2-кадам

Биринчи рекээтте көрсөтүлгөн 3–14 кадамдарды кайталайт.

3-кадам

14 -кадамдан кийин айтат:

Аллаху акбар

Аллах улук

اللَّهُ اكْبَرُ

4-кадам

Андан соң кайта турбастан, эки сажданын ортосунда отургандай ( 12 -кадамда көрсөтүлгөн) отурат да, манжаларын муштумга түйүп, сөөмөйүн чыгарып кыбыланы каратат, көз менен сөөмөйүн карайт, шыбырап ташаххуд дуасын окуйт:

 • Копиялоо

 • Которулушу

 • Араб
Бардык саламдар, намаздар (дуалар) жана жакшы сөздөр (амалдар) – Аллахка гана таандык. Ат-тахиййаату ли-Лляяхи ва-с-соляваату ва-ттоййибаат التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ О, Пайгамбар! Аллахтын сага саламы, мээрими жана берекеси болсун! ас-саляяму ъалайка аййуха ннабиййу ва рохматуЛлаахи ва барокаатух السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Бизге жана Аллахтын салих пенделерине – салам болсун! ас-саляяму ъалейнаа ва ъаля ъибадиЛлаахи ссоолихин السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ Мен «Аллахтан башка илях жок экендигине жана Мухаммед Анын кулу жана элчиси экендигине» күбөлүк берем. Ашхаду ан ля иляяха илляЛлооху ва ашхаду анна Мухаммадан ъабдуху ва росуулюх أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Андан соң эмне кылуу керек?

Мына, эки рекээт намаз окулду. Андан кийинки кадамдар намаздын түрүнө, ал канча рекээт окуларына жараша болот.

Багымдат

Биринчи рекээт Экинчи рекээт Намазды аяктоо

Пешим/Аср/Куптан

Биринчи рекээт Экинчи рекээт Учүнчү рекээт Төртүнчү рекээт Намазды аяктоо

Шам

Биринчи рекээт Экинчи рекээт Учүнчү рекээт Намазды аяктоо

Намазды аяктоо

1-кадам

Салават айтылат:

 • Копиялоо

 • Которулушу

 • Араб
О, Аллахым! Мухаммедге жана анын үй-бүлөсүнө салават бер Аллоохумма солли ъаля Мухаммад ва ъаля аали Мухаммад اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Ибрагим жана анын үй-бүлөсүнө салават бергендей камаа соллейта ъаля Ибрахим ва ъаля аали Ибрахим كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ Чындыгында, Сен – Мактоого тытыктуу, Улук затсың! иннака Хамидун Маджид إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ О, Аллахым! Мухаммедге жана анын үй-бүлөсүнө береке бер Аллохумма баарик ъаля Мухаммад ва ъаля аали Мухаммад اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Ибрагим жана анын үй-бүлөсүнө береке бергендей камаа баарокта ъаля Ибрахим ва ъаля аали Ибрахим كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ Чындыгында, Сен – Мактоого тытыктуу, Улук затсың! иннака Хамидун Маджид إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

2-кадам

Башын оң жакка буруп, айтат:

Ас-саляяму ъалейкум ва рохматуЛлоох

Силерге Аллахтын тынчтыгы жана мээрими болсун

ﺍﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔُ اللَّهِ

3-кадам

Башын сол жакка буруп, айтат:

Ас-саляяму ъалейкум ва рохматуЛлоох

Силерге Аллахтын тынчтыгы жана мээрими болсун

ﺍﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔُ اللَّهِ